อายุครรภ์0-1เดือน อายุครรภ์1-2เดือน อายุครรภ์2-3เดือน อายุครรภ์3-4เดือน อายุครรภ์4-5เดือน อายุครรภ์5-6เดือน

ยุติการตั้งครรภ์

ยาทำแท้งแบบกิน ยาสอด ไซโตเทค ยาขับเลือด

โดย พญ.ยุพา

รับปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ ยุติการตั้งครรภ์ สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมจะมีบุตร หรือ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ฟรี

เบอร์โทร. 080-1356691     ID LINE 1 : yupa468      ID LINE 2 : 0801356691

สนใจดูรีวิวได้หน้าเฟสบุ๊ค

ยาสอด ไซโตเทค ยาขับเลือด

คลิ๊ก

 

รายการ

เลือกใช้ยาตามอายุครรภ์

อายุครรภ์ 0-1 เดือน

อายุครรภ์ 1-2 เดือน

อายุครรภ์ 2-3 เดือน

ยาทำแท้ง3-4เดือน

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

อายุครรภ์ 5-6 เดือน

อายุครรภ์ 6-7 เดือน

ดูทั้งหมด

ชนิดของยา

ยาทำแท้ง แบบกิน

ยาทำแท้ง แบบยาสอด

ยาทำแท้ง แบบยาสอด

เลือกใช้ยาตามชนิดของยา

ไซโตเทค (ยาสอดแท้ อิตาลี)

ไซโตล็อค (ยาสอดเทียม) จีน

RU 486 (Mifepristone) จีน

RU 486 + ไซโตเทค (จีน)

บริการของเรา

การรับประกันคุณภาพของยา

การจัดส่งยา

ระเบียบการค้าส่ง

คำถามที่พบบ่อย

วิธีติดต่อเรา

การรับประกันยา

เกี่ยวกับลูกค้า

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อยา

วิธีการสั่งซื้อยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยากิน ทำแท้ง RU486 + Misoprostol คลิ๊ก

รู้จัก ยากินทำแท้ง

ยากินทำแท้ง ประกอบด้วยยากิน 2 ตัว คือ RU486 และ Misoprostol

ผู้ใช้ สามารถใช้ยากินได้ในทุกอายุครรภ์ ยากิน จะมีราคาแพงกว่ายาสอด แต่ผลข้างเคียง การใช้ และ อาการปวดจะน้อยกว่ายาสอด

ข้อดีของ ยากินทำแท้ง

 1. วิธีการใช้ง่ายกว่ายาสอด ผู้ใช้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่ต้องนอนอย่างเดียว เหมือนกับยาสอด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะต้องนอนตลอดเวลา

 2. ยากินทำแท้ง เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่าคลอดมาก่อน ซึ่งจะไม่สามารถใช้ยาสอดได้

 3. ยากินทำแท้ง มีรับประกัน 100% ไม่ออก สามารถซ้ำยา ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใด

 

ยาสอดทำแท้ง ไซโตเทค ไซโตล็อค

รู้จัก ยาสอด ทำแท้ง

ยาสอดทำแท้ง มี 2 แบบ

 1. ยาสอดแท้ ไซโตเทค(CYTOTEC) ตัวยาจะแรงกว่ายาสอดเทียม หรือ ไซโตล็อค ผู้ใช้ยาสอดแท้ จะใช้จำนวนยาน้อยกว่ายาสอดเทียม ในอายุครรภ์ที่เท่ากัน ทำให้ความเจ็บปวด และระยะเวลาในการทำ น้อยลง ผลข้างเคียงน้อยกว่า

 2. ยาสอดเทียม ไซโตล็อค ไมโซพรอสตอล ตัวยามีราคาถูกกว่า ยาสอดแท้ หรือ ไซโตเทค แต่เนื่องจากผลของการบีบรัดมดลูกของยามีน้อย ทำให้ต้องใช้ยาในปริมาณมากกว่ายาสอดแท้หรือไซโตเทค 2 เท่า ทำให้อาจจะเจ็บปวด และใช้ระยะเวลานานกว่ายาสอดแท้

  ข้อดีของ ยาสอดทำแท้ง

1. สำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด

2. ผู้ที่มีเวลาที่จะสามารถนอนอย่างเดียว โดยไม่มีกิจกรรมอย่างอื่น

3. ยาสอดแท้ หรือไซโตเทค มี ผล 100% สำหรับผู้ที่ใช้ยาตามอายุครรภ์ และ สามารถสอดยาได้ หากผู้ใช้ มีปัญหา ในการสอดยา หรือ อายุครรภ์ผิดพลาด ทางเราสามารถรับประกันการใช้ยาในครั้งต่อไปให้ผู้ใช้ ในราคายาที่มีส่วนลด 50% ของราคายาที่ซื้อไป

 

ช่องทางในการติดต่อ

เบอร์โทร 080-1356691

line id : yupa468

facebook page : https://www.facebook.com/Yupaclinic-650500261776617/

 

การทำแท้ง อาจจะมิใช้หนทางเดียว ที่จะแก้ปัญหาในการตั้งครรภ์ของท่าน หากท่านประสงค์ จะปรึกษาหน่วยงานของรัฐ ที่รับปรึกษาปัญหาสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สามารถติดต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้

บ้านพักฉุกเฉิน (สตรีที่ประสบปัญหาสามีทอดทิ้ง , ติดเชื้อเอดส์......) โทร. 02-9293926 02-9293926 , 02-9292222 02-9292222 ต่อ 305-6...
บ้านพระคุณ (ให้บริการสตรีตั้งครรภ์ไม่เมื่อไม่พร้อม) โทร. 02-759123802-7591238 , 02-7391201 02-7391201
บ้านเอื้ออารี (ที่พักชั่วคราวผู้อพยพแรงงาน ) โทร. 02-9724922-3 02-9724922-3
บ้านพักใจ โทร. 02-2342381 02-2342381
บ้านพักเด็กและครอบครัว โทร. 02-2459833 02-2459833 , 02-2481817 02-2481817
หน่วยงานให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม

บ้านเพื่อนใจวัยหวาน ถนนสุโขทัย โทร. 022411470
บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ โทร. 02-9292222 02-9292222 , 02-5662707 02-5662707
สหทัยมูลนิธิ โทร. 02-3810979 02-3810979
มูลนิธิมวลเด็ก โทร. 02-2526560 02-2526560
บ้านภคินีศรีชุมพาบาล โทร. 02-2450457 02-2450457 , 02-6428949 02-6428949
บ้านพระคุณ โทร. 02-7591201 02-7591201 , 02-7591239 02-7591239
บ้านพักเด็กและครอบครัว กทม. โทร. 02-2459833 02-2459833 , 02-2481817 02-2481817
บ้านสายสัมพันธ์เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-5090085 02-5090085 , 02-5092235 02-5092235
องค์กรให้คำปรึกษาสตรี

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โทร. 02-9292222 02-9292222 ต่อ 306
บ้านพักฉุกเฉิน 1 โทร. 02-2414170 02-2414170 (บริการ 24 ชั่วโมง)
บ้านพักฉุกเฉิน 2 โทร. 02-5662707 02-5662707 , 02-9293926 02-9293926 (บริการ 24 ชั่วโมง)
สมาคมสมาริตันส์ โทร. 02-2499977 02-2499977 , 02-2497531 02-2497531
ศูนย์พิทักษ์สิทธิหญิงบริการ โทร. 02-2369272 02-2369272 , 02-2668019 02-2668019
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โทร. 02-2476247-7 02-2476247-7
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ฯ โทร.02-2410737 02-2410737 , 02-2439050 02-2439050
มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์ โทร. 02-5416416 02-5416416
สหทัยมูลนิธิ โทร. 02-3818834-6 02-3818834-6
มูลนิธิผู้หญิง โทร. 02-4335149 02-4335149 (จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30)
มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร. 02-5131001-9 02-5131001-9
มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (EMPOWER) โทร. 02-5268311 02-5268311 , 02-9688021-2 02-9688021-2

 

 

ชื่อยา ตัวอย่างยาและบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างยา ข้อสังเกตุ

ไซโตเทค

(อเมริกา)

 1. หน้าฟรอยด์ เขียนไว้ชัดเจน CYTOTEC
 2. ตัวหนังสือ CYTOTEC ดำ
 3. มีสัญลักษณ์ ของบริษัท Pfizer รับรองคุณภาพยาตามมาตรฐานอเมริกา
 4. ราคาปกติเม็ดละ 1000 บาท

RU486

(Mifepristone)

(จีน)

RU486 หรือ Mifepristone ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ทำให้แท้ง
RU486 หรือ Mifepristone ยาทาน ทำให้แท้ง ยาขับเลือด แท้ง
RU486 หรือ Mifepristone ยาทาน สำหรับ ยาทำแท้ง ยาแท้ง แท้ง ยาขับเลือด
 1. มีชื่อตัวยา Mifepristone ติดไว้ที่กล่องยา แน่ใจได้ว่าตัวยาเป็นของแท้ ปลอดภัย ใช้มานาน
 2. มีตัวหนังสือจีนกำกับ
 3. ราคาเม็ดละ 800 บาท

CYTOTEC

(Misoprostol)

(จีน)

ไซโตเทค จีน ยาสำหรับ ยาสอด ยาเหน็บ ยาแท้ง ทำแท้ง ยาขับเลือด แท้ง
ไซโตเทค จีน ยาสำหรับ ยาสอด ยาเหน็บ ยาทำแท้ง ยาขับเลือด แท้ง
ไซโตเทค จีน ยาสำหรับ ยาสอด ยาเหน็บ ยาขับเลือด ทำแท้ง แท้ง
 1. มีชื่อตัวยา Misoprostol ติดไว้ที่กล่องยา แน่ใจได้ว่าตัวยาเป็นของแท้
 2. มีตัวหนังสือจีนกำกับ
 3. ราคาเม็ดละ 400 บาท

 

อ่านสักนิด เพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณค่ะ

ว็ปไซด์บางเว็ป เปิดเว็ปขายยาสอด ยาทำแท้ง จนเป็นเครื่อข่าย บางคนเปิดคนเดียว ถึง 10-15 เว็ป ขายยาตัวเดียวกันหมด เพื่อ

ถ้ายาที่ใช้ได้ผล ก็คงจะเปิดแค่เว็ปเดียวค่ะ เพราะคนไข้ที่ใช้ยาได้ผลก็คงจะซื้อแค่ครั้งเดียวก็จบ แต่ที่เปิดหลายเว็ป เพราะคนไข้ส่วนใหญ่ใช้ยาไม่ได้ผล เมื่อซื้อเว็ปแรกไม่ได้ผล ก็ขวนขวายหาซื้อเว็ปอื่น โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็น เว็ปเดียวกันหมด เจ้าของเดียวกัน และใช้ยาตัวเดิมที่เคยซื้อ

เมื่อใช้ยาแล้วไม่ได้ผล พอโทรปรึกษา ก็จะได้รับคำพูดที่ไม่ดี บ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบต่างๆ นาๆ เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมาซื้อเว็ปในเครือข่ายของตัวเองอยู่ดี ขายได้หลายครั้งโดยไม่ต้องสนใจคนซื้อ เพราะยังไงคนซื้อก็จำเป็นต้องใช้อยู่ดี

ขายยาตัวเดียวกันหมด จนคนไข้เข้าใจว่าคงจะมีแค่ตัวยาตัวนี้ตัวเดียว ทั้ง ๆ ที่มียาที่ได้ผลดีกว่า แต่พอคนซื้อเปิดเว็ปไซด์อื่น ๆ ก็เห็นยาเหมือนกัน เป็นข้ออ้างว่ายาที่ใช้เหมือนกันหมดทุกที่ ( ซึ่งไม่เป็นความจริง)

ใส่ร้ายเว็ปไซด์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็ปไซด์ของของตน ว่าขายยาปลอม ขายยาไม่ได้ผล เพื่อให้คนซื้อที่ใช้ยาไม่ได้ผล ไม่มีทางเลือก ต้องซื้อยาในเว็ปเครือข่ายที่ตนเป็นเจ้าของคนเดียว

ยาในเว็ปไซด์ส่วนใหญ่เป็นไซโตล็อค ไม่ใช่ ไซโตเทคแท้ ยามักจะไม่ค่อยได้ผล ทำให้ต้องใช้ยาปริมาณที่มากกว่าไซโตเทคถึง 2 เท่า ( ซึ่งความจริงแล้วการสอดยาในจำนวนที่มากมักจะมีอันตราย มีความเสี่ยงทำให้มดลูกแตกได้)

รายชื่อเว็ปไซด์ที่มีเจ้าของคนเดียวกันหมดค่ะ

(ในกรณีที่คุณเคยซื้อหรือเคยใช้แต่ไม่ได้ผล จะได้ไม่หลงกลซื้อยาตัวเดิมจากเจ้าของเว็ปเดิมอีกค่ะ)

clinicsomsak.com

ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น

clinicpansak.com

clinicsuporn.com

ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น

veenaclinic.com

clinicbancha.wordpress.com

 

clinicnarin.com

 

yatamtank.com

ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น

cytotecthai.wordpress.com

tanksuresure.com

ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น sellyatumtank.wordpress.com

tamtanksure.com

 

clinicsuporns.wordpress.com    
clinicporntip    
clinicsomporn.com    

tanksabai.com

 

โรงพยาบาลคลองตัน.com

อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเหมือนกัน แต่เอาชื่อเขามาสร้างเครดิตให้กับตัวเองค่ะ

สุขุมวิท12.com

อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเหมือนกัน แต่เอาชื่อเขามาสร้างเครดิตให้กับตัวเองค่ะ

ยาขับเลือด1.com  
ไซโตเทค1.com  
ข่าวยาทำแท้ง

จากภาพ เว็ปไซด์เหล่านี้ ขายยาไซโตล็อค ไม่ใช่ไซโตเทค

โดยพยายามอ้างว่าตัวยามีคุณภาพเหมือนกัน แต่จริงจริงแล้ว การสอดไซโตล็อคต้องใช้ 2 เท่าของไซโตเทค และ ได้ผลเพียง 60%

(ซึ่งการสอดยาเข้าไปในช่องคลอด ในปริมาณมากเกินไป นอกจากยาไม่ได้ผลแล้ว อาจทำให้มดลูกแตกจนเสียชีวิตได้)

 

อันนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคนซื้อเองค่ะ เพราะบางคนวนเวียนซื้อยาตัวเดิมไม่ได้ผลซ้ำแล้วซ้ำอีก จนอายุครรภ์เพิ่มขี้นเรื่อยเรื่อยนะคะ

 

คำชี้แจงกรณี ถูกเว็ปไซด์ clinicpansak.com พาดพิง

( เดิมชื่อ cytotec.iscool.net หรือ cytotec99.com แต่ถูกจับได้กรณีขายยาทำให้มีคนเสียชีวิต จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ขายยาตัวเดิม อันตราย)

ท่านสามารถหาชื่อตัวยาที่อันตรายได้ โดยค้นข้อมูล คำว่า mtpill ผ่านทาง google

คลิกอ่าน